Voksne må forstå idrettsglede på barns premisser

 

Lørdag 18. november arrangerte Redd Barna, FN Sambandet og Tromsø Idrettsråd Barnas Dag i Skarphallen. Hovedfokus var Barnekonvensjonens bursdag med spesielt fokus på retten til en fritid for alle barn. Barnas Dag er et samarbeidsprosjekt hvor vi i fellesskap fronter vårt felles mål, nemlig retten til en fritidsaktivitet for alle. Over 80 prosent av barn under 12 år deltar i idretten, men det fins fortsatt mange utsatte barn som av ulike grunner blir stående utenfor dette fellesskapet. Disse barna trenger idretten kanskje mer enn noen andre.

Det ble en fantastisk dag. Glade og nysgjerrige barn på jakt etter nye opplevelser, og kanskje ble det vekt ekstra interesse for en spesiell aktivitet. Vi hadde invitert mange av de idrettene som ikke får mye spalteplass i media, men som er like viktige som de største idrettene. 15 ulike idrettslag viste seg frem med både utstyr og ferdigheter, lot barna få prøve, og hadde trenere tilstede som snakket med foreldre og barn. Rundt 400 barn med sine foresatte hadde tatt turen denne lørdagen. De fikk også se både FN filur og TV kråka. Aktivitetsguidene hadde også stand, og over 20 nye familier ble registrert med behov for ei hånd å holde i inn i vår mangfoldige idrettsby.

Vårt mål om et trygt og levende idretts- Tromsø gir gevinster langt utenfor selve idrettsdeltagelsen, både for familien som helhet – men også for storsamfunnet. For familien fra Syria er det viktig at fritiden fylles med både aktivitet og de godene et bredere sosialt nettverk gir. En arena for språk, læring av norsk kultur, og ikke minst tanker om ivaretakelse av egen helse. Inkludering i idrett er på denne måten både sosial utjevning og forebyggende folkehelse. I Tromsø kommune har vi over 130 ulike idrettsklubber som hver uke tilrettelegger for aktivitet og meningsfull fritid for barn og unge. En verdi vi ikke på noen måte kan ta for gitt. Idrettsglede og aktivitetsglede er nettopp kjernen med barneidrett. Barna som opplever at det tilrettelegges for gode og aktive opplevelser samtidig som barneidretten skal bygge mennesker- hvor også evne til å takle motstand er en del av denne grunnmuren. Hvem av disse barna som mange år senere viser seg å ønske ville satse på sin idrett vet vi ingenting om. Jeg syns da det er fullstendig skivebom at overskriften i ITromsø til bilde av en aktiv og lekende 2 åring blir: «Kommende bandystjerne?» Det må gå an at våre barn får tid og rom til å utvikle sine grunnleggende bevegelser, og etter hvert drive aktivitet og idrett uten å få voksenforventninger tredd nedover seg. Vi vet mye om at disse tidlige og høye forventningene dessverre ødelegger idrettsglede og kanskje også fremtidige idrettskarrierer for barn og ungdom. Så kjære journalister, dere har også et ansvar for at Tromsø blir et trygt og levende idretts- Tromsø for alle- uansett hvem og hvilket nivå det drives på. Vi har som by mye å tjene på at lokalmiljøene blomstrer av aktivitetstilbud. Ikke bare idrettslige, men også den generelle frivilligheten som korps, kor og speider for å nevne noen. Vi ønsker barn og unge som trives i felleskap med hverandre, og som vil skape noe. Om dette er en retning vi verdsetter må vi skape det handlingsrommet hvor vilje og motivasjon dannes hos det enkelte barn, og ikke gjennom forventninger skapt av utålmodige voksne. Tromsø skal være et godt sted for barn å vokse opp. Så vær så snill, ikke ta dette for gitt. Da må vi også la barn få være barn – på barns premisser og ikke på voksenmåten.