Vi får det lokalsamfunnet vi fortjener

Et levende og aktivt lokalsamfunn er noe vi alle nyter godt av- uansett hvem du er og hvilken rolle du har. De siste helgene og ukene har det skjedd flere store aktiviteter i Tromsø som by, og i dag leser jeg på nett om det siste, Polaria Music festival. Små og store konserter rundt om i hele byen, boder og stander og et yrende folkeliv i gatene, natt som dag. Folk som er glade og nyter musiske inntrykk og opplevelser, eller er der for å være sosial. I grunnmuren av disse arrangementene, alle de menneskene som skaper, er tekniske arrangører og tilretteleggere for at andre skal kunne delta.
Vi bor alle i et lokalsamfunn. Det være seg en bydel eller en bygd, eller noe midt i mellom. Ofte med en skole eller en butikk som institusjonelle møteplasser. Den viktige hverdagspraten tas her mellom barn, foreldre, naboer og andre.
Hva skaper den meningsfulle fritiden for de som bor her og hvem skaper den egentlig.
I idretten er en ikke kunde, men medlem. En organisasjon bygd på innsats og initiativ fra sin egen medlemsmasse. Idretten oppleves nok noe ulikt for hver enkelt av oss. Det handler bl.a. om prestasjoner, helse, engasjement, samhold og kanskje noe av det aller viktigste – hvilke oppvekstvillkår vi velger å gi vår neste generasjon. For idretten handler det om å skape et fritidstilbud for barn og unge. Fotball, ski eller bordtennistrening, åpen hall eller mer organiserte tilbud. Denne livsviktige fritiden til barna våre, hvor tendensen er slik at flere og flere tilbringer mer tid foran tv, pc og tekniske duppeditter. Sofamusklene styrkes.
Vi ønsker aktive, engasjerte og levende ungdommer som selv tar ansvar for sin hverdag, interesser og til sist sitt eget liv.Unge mennesker som vil. Jeg tror ikke dette initiativet og ansvaret fødes av seg selv, men må læres, oppleves og skapes med hjelp av omgivelsene. Levende omgivelser.
I dette fritidsbildet er selvsagt også musikktilbud og andre frivillige organisasjoner som 4H, speider og kor. Allsidige tilbud og noe for enhver. Det viktigste er at vi stimulerer til et levende lokalsamfunn hvor vi sørger for møteplasser og fritidstilbud for de som bor her. Mangfold avler mangfold, også i form av fritidsaktiviteter. Det har mange bivirkninger som f.eks. engasjement, stolthet, trivsel og kreativitet. Jeg tror dette er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge, og som gir oss det lokalsamfunnet vi fortjener.