En blogg om idrett, verdier og sånn

Hei foresatt, det er din fordømte plikt!

Vi får det lokalsamfunnet vi fortjener

Skap historiene

Kvinner på sentral midtbane

Idretten er ikke en sosial arena hvor alt er lov

Når den voksne treneren skjeller ut dommeren på 17 år, med egne spillere som vitner.