A BLOG ABOUT SPORTS, VALUES ​​AND THE LIKE

Akkurat i dag vil jeg både berømme og provosere. Hadde i helga barneidrettskurs i Svolvær med 12 engasjerte voksne. Alle på kurs fordi de vil delta og tilrettelegge for idrettsskole for sine og andres barn. FOR et engasjement og en lærevillig gjeng – med smil og humør var dette noe de ville få til. Jeg er ikke i tvil, alle forutsetninger til stede for at det blir en alvorlig bra idrettsskole i Svolvær. Slike møter med lokalidretten gir meg fortsatt sterk tro på at uansett hvor du bor i landet er sjansen stor for at vil du oppleve et aktivt og levende idrettstilbud. Voksne som er opptatt av gode oppvekstvillkår til barna, og som har innsett at dette er både menneskedrevet og en av våre viktigste verdier i vårt samfunn. Det er dessverre noe som både bekymrer og provoserer meg på samme tid. Flere og flere foresatte velger å bli sittende på gjerdet, eller benken eller tribunen om du vil. Passivt observerende til hvilke tilbud deres barn kan få delta på, og mer eller mindre likegyldige til den innsats andre faktisk legger ned for å opprettholde aktivitetsnivået. Hørte på radio her i forrige uke at en hverdagshelt ble kåret. En pappa som alltid kjørte sitt barn til trening og
Et levende og aktivt lokalsamfunn er noe vi alle nyter godt av- uansett hvem du er og hvilken rolle du har. De siste helgene og ukene har det skjedd flere store aktiviteter i Tromsø som by, og i dag leser jeg på nett om det siste, Polaria Music festival. Små og store konserter rundt om i hele byen, boder og stander og et yrende folkeliv i gatene, natt som dag. Folk som er glade og nyter musiske inntrykk og opplevelser, eller er der for å være sosial. I grunnmuren av disse arrangementene, alle de menneskene som skaper, er tekniske arrangører og tilretteleggere for at andre skal kunne delta. Vi bor alle i et lokalsamfunn. Det være seg en bydel eller en bygd, eller noe midt i mellom. Ofte med en skole eller en butikk som institusjonelle møteplasser. Den viktige hverdagspraten tas her mellom barn, foreldre, naboer og andre. Hva skaper den meningsfulle fritiden for de som bor her og hvem skaper den egentlig. I idretten er en ikke kunde, men medlem. En organisasjon bygd på innsats og initiativ fra sin egen medlemsmasse. Idretten oppleves nok noe ulikt for hver enkelt av oss. Det handler bl.a. om prestasjoner, helse, engasjement, samhold og kanskje noe av det aller viktigste – hvilke
Veien frem til den eller det vi fremstår som i dag er en rekke av ulike øyeblikk og opplevelser med ulik påvirkning på oss. For noen er dessverre denne påvirkningen stor i negativ forstand. For de aller fleste er denne reisen likevel en blanding av opplevelser vi vokser på og mestrer, og opplevelser vi kanskje skulle vært for uten – alt til sin tid, men kanskje like viktig. Aktivitet for livet er et utsagn som blir brukt i idretten. Hvordan skape de opplevelsene som aldri blir glemt, og som kanskje kan bli milepæler i livet for noen. Jeg snakker ikke bare om de store idrettsprestasjonene utført av våre idrettsprofiler, men like mye om de personlige opplevelsene hver og en opplever i et liv fylt med idrett og aktivitet. For noen er det målet som ble skårt i Norway cup for 20 år siden, eller gjennomføringen og fullføringen av Kvaløya skimarathon. For andre er det sommerforelskelsen på fotballturnering i Sverige i 1990. Stadig hører jeg voksne som mimrer om opplevelser som ble gjort for en del år tilbake, kanskje i lag med lagkamerater eller andre idrettsvenner. Minner som fremstår som en verdi som aldri vil tape seg. For noen vil disse minnene heller øke i verdi jo eldre man blir.
I dag fikk jeg en alvorlig gladmelding. Tenk å få en mail fra en voksen som ønsker å starte med aktiviteter for barn, med forankring i fotballen. Det er snakk om et lag for de yngste, og det aller aller beste med hele mailen i dag. Det er en dame og hun vil selv være trener Fantastisk melding å få. Fotballen er mannsdominert, det er en kjensgjerning. Her i Tromsø sjekket vi antall kvinnelige trenere i barne- og ungdomsfotballen for 1 år siden. Kun 12 % av alle trenerne var kvinner. I toppfotballen vet vi også at kvinnelige trenere er i kraftig mindretall. Nå snakker vi ikke kvinner som trener jenter og den vinklingen, her er det fokus på kvinner som ønsker å være trenere i fotballen. For gutter eller jenter. Trenerrollen er ikke forbeholdt menn, selv om historiene dessverre ofte forteller det. Det er nok flere grunner til at ikke kvinner ikke velger å være trenere i like stor grad som menn. Da jeg for noen år siden var på en nasjonal fotballsamling i Oslo over flere dager var jeg ytterst i tvil om dette var noe jeg ville utsette meg for. En samling over flere dager med program fra morgen til kveld. Over 50 deltagere og 4
I dag meldte media om at et idrettslag i Sandnes har utestengt en 6 åring fra idrettslaget. Begrunnelsen skal visstnok være at han skal være vanskelig å håndtere. Som kurslærer i barneidrett har dette vært et tema tatt opp fra trenerperspektiv i mange år. Mange trenere føler seg rådvill og svært usikker på hva og hvordan de skal takle barn som på ulike måter utfordrer trenerautoriteten og til tider også voksenautoriteten. Barn som som ikke tar beskjeder, har et uakseptabelt språkbruk mot andre utøvere eller mot trener, bruker vold eller på andre måter har en adferd vi vanskelig kan akseptere som trenere, og ikke minst som voksne. Dette er ikke en ukjent situasjon for idretten. Idretten er først og fremst en læringsarena, hvor barn kommer på trening med ulike ferdigheter og forutsetninger for nettopp dette. På trening utfordres bl.a de sosiale, emosjonelle og kognitive ferdighetene hos de som deltar. I dag er det ikke uvanlig å se en trener alene med 15 – 20 barn i en gymsal eller på fotballbanen. Idretten er på mange måter gruppesosialisering hvor tiden til hver enkelt mange ganger er for liten. En måte å bøte på dette er  trenere som har en bevisst strategi om å si navnet til alle sine 15 utøvere hvertfall en gang i løpet av en trening. Alle har vi et ønske om å
Så ble jeg dessverre igjen vitne til at voksne mennesker med lederansvar for våre håpefulle totalt glemmer ansvaret vi har for å skape de grunnleggende holdningene.  Fotballen lever som resten av idretten på frivilligheten, mennesker i ulike aldre som er motivert for å bruke tid til det beste for andre. I dette bildet er sosial kompetanse grunnleggende, og en forståelse for den rollen man har overfor barn/ unge. I dette tilfelle trenerrollen. Jeg var pinlig berørt av treneren som etter kamp glemmer leder og oppdrageransvaret for sine 11 åringer som har tapt kampen.  Velger i stedet å rette all oppmerksomhet mot dommeren på kanskje 17 år. Avgjørelser tatt av en dommer underveis  som sikkert kan diskuteres, slik det alltid vil være i en fotballkamp. Enten du er 11 eller det er en VM kamp. Det jeg likevel syns er trist er det som skjer etter kampslutt. Treneren som marsjerer rett bort til dommeren og skjeller han mer eller mindre ut, med både foreldre og unge spillere på begge lag som vitner. Som følger etter dommeren ut av banen mens han uttrykker hva han mener.   Ikke overraskende følger spillerne han er forbilde og leder for opp med å høylytt omtale dommeren som talentløs og den dårligste de noen gang har hatt. Hele stemninga på banen preges av situasjonen. Også for det  laget som har vunnet. Denne treneren er ikke bare