En blogg om idrett, verdier og sånn

Båsinndeling og kategorisering til hinder for utvikling

Når vi snakker om slik det skulle vært, ikke slik det faktisk er….

Hei foresatt, det er din fordømte plikt!

Vi får det lokalsamfunnet vi fortjener

Skap historiene

Kvinner på sentral midtbane