Om meg

I snart 40 år har jeg vært i idretten. I ulike roller – som utøver i skiskyting, langrenn, orientering og fotball. Jeg har i hele mitt liv funnet glede og mening i idretten, selv om ikke resultatene for egen del har vært topp. Jeg har vært med som mamma, aktivitetsleder, trener, leder, trenerkoordinator, kurslærer i barneidrett og kursholder på lederkurs i fotballen. Jeg er også aktiv innen fotballforbundet og kretsens arbeid med kvalitetsklubb.

Jeg jobber til daglig i Tromsø Idrettsråd med inkludering i idrett, og da med barrierene som ofte vanskeliggjør deltagelse. Kultur, tradisjon, språk og økonomi i hovedsak.  Sist, men ikke minst har jeg også jobbet som en av to, over 3 år i Troms fotballkrets – med Kvinner på Sentral Midtbane- et prosjekt for å få flere kvinner/ jenter med og engasjert i fotball. Som kjent er fotball en mannsdominert verden.

I snart 30 år har jeg jobbet med barn og unge. Som støttekontakt, som barnevakt på mødregruppe, som avlastningsfamilie, som tilsynsfører, som lærer, leder for aktivitetsgruppe for ungdom, som barnevernskurator og i privat barnevern med ungdom med tung rus/ adferd/ psykiatriutfordringer. Jeg har alltid brent for morgendagens verdier – vår neste generasjon. Hverdagen min i dag, og jobben består av å senke de ulike tersklene for at idretten skal være en reell læringsarena for alle barn og unge i Tromsø kommune. Det kan handle om betalingsevne, språk, kunnskap og ikke minst holdninger. Dette er et arbeid som gjelder oss alle, hvor også det offentlige og frivilligheten må jobbe hånd i hånd. Perspektivene er så mange, motivasjonen så ulik og hverdagen oppleves så forskjellig for barn/ ungdom i dag. Felles for dem alle er behovet og nødvendigheten av  å være fysisk aktiv. En aktiv barndom er en verdi aldri noen kan ta fra deg, enten det er en idrettskarriere eller aktivitet i mer uorganiserte former. Jeg har sett på nært hold hva det betyr å mestre egen kropp og nye aktiviteter, men også hva fravær av dette kan bety. Jeg ønsker derfor idrett og aktivitet skal være mulig for absolutt alle, og finner dyp mening i å jobbe for idretten som læringsarena og utviklingsarena for morgendagens viktigste verdi. Våre barn og unge.