Når den voksne treneren skjeller ut dommeren på 17 år, med egne spillere som vitner.

Så ble jeg dessverre igjen vitne til at voksne mennesker med lederansvar for våre håpefulle totalt glemmer ansvaret vi har for å skape de grunnleggende holdningene.  Fotballen lever som resten av idretten på frivilligheten, mennesker i ulike aldre som er motivert for å bruke tid til det beste for andre. I dette bildet er sosial kompetanse grunnleggende, og en forståelse for den rollen man har overfor barn/ unge. I dette tilfelle trenerrollen.

Jeg var pinlig berørt av treneren som etter kamp glemmer leder og oppdrageransvaret for sine 11 åringer som har tapt kampen.  Velger i stedet å rette all oppmerksomhet mot dommeren på kanskje 17 år. Avgjørelser tatt av en dommer underveis  som sikkert kan diskuteres, slik det alltid vil være i en fotballkamp. Enten du er 11 eller det er en VM kamp. Det jeg likevel syns er trist er det som skjer etter kampslutt. Treneren som marsjerer rett bort til dommeren og skjeller han mer eller mindre ut, med både foreldre og unge spillere på begge lag som vitner. Som følger etter dommeren ut av banen mens han uttrykker hva han mener.   Ikke overraskende følger spillerne han er forbilde og leder for opp med å høylytt omtale dommeren som talentløs og den dårligste de noen gang har hatt. Hele stemninga på banen preges av situasjonen. Også for det  laget som har vunnet.

Denne treneren er ikke bare forbilde for sine utøvere, men også idretten og fotballens forbilde.  Hvilke holdninger overfører vi til unge spillere med en slik adferd? Hvor er ansvaret for at all fotballaktivitet er avhengig av dommerrekruttering. Ingen dommer, ingen kamp. Ble det en god opplevelse for denne unge dommeren. Hvordan oppleves det å bli skjelt ut av en voksen .. Dessverre er det mange unge dommertalenter som etter en slik opplevelse leverer drakt og fløyte fra seg. Jeg tror akkurat denne dommeren kanskje vil tåle det, jeg håper det. Kanskje hjalp det at vi takket han for god kamp, og ba han ikke bry seg med den gale treneren. Han takket hvertfall hjertelig.