Hva er MENING OG MÅÅÅÅL?

I denne bloggen vil jeg ta opp ulike utfordringer i idretten slik jeg opplever det fra et ståsted med mange hatter. Engasjementet mitt har brakt meg og bringer meg på ulike arenaer hvor barn og unge ofte er hovedaktørene.

Idretten i Norge aktiviserer mange og idretten er Norges største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemskap. Idretten er med å skape den meningsfulle fritid for mange barn/ unge. Samtidig har også idretten sine utfordringer, både internt og eksternt. Motivasjonen for deltagelse i idretten er ekstremt ulikt og jakten på de gode opplevelsene det samme. Felles for alle som deltar i idretten er likevel «Idrettsglede for alle». Denne enkle, men dog så vanskelige visjonen til idretten setter store krav til de voksne som tilrettelegger for våre barn og unge. For det er neste generasjon vi snakker om, er de som skal stelle oss på gamlehjemmet om noen år.. Da handler det vel om at vi bør gjøre dette på en best mulig måte. Det bør være i alles interesse at vi får en generasjon som både ivaretar egen helse og evner ta vare på hverandre. Det er dette idretten er og skal være.