Hei foresatt, det er din fordømte plikt!

Akkurat i dag vil jeg både berømme og provosere. Hadde i helga barneidrettskurs i Svolvær med 12 engasjerte voksne. Alle på kurs fordi de vil delta og tilrettelegge for idrettsskole for sine og andres barn. FOR et engasjement og en lærevillig gjeng – med smil og humør var dette noe de ville få til. Jeg er ikke i tvil, alle forutsetninger til stede for at det blir en alvorlig bra idrettsskole i Svolvær.

Slike møter med lokalidretten gir meg fortsatt sterk tro på at uansett hvor du bor i landet er sjansen stor for at vil du oppleve et aktivt og levende idrettstilbud. Voksne som er opptatt av gode oppvekstvillkår til barna, og som har innsett at dette er både menneskedrevet og en av våre viktigste verdier i vårt samfunn. Det er dessverre noe som både bekymrer og provoserer meg på samme tid. Flere og flere foresatte velger å bli sittende på gjerdet, eller benken eller tribunen om du vil. Passivt observerende til hvilke tilbud deres barn kan få delta på, og mer eller mindre likegyldige til den innsats andre faktisk legger ned for å opprettholde aktivitetsnivået. Hørte på radio her i forrige uke at en hverdagshelt ble kåret. En pappa som alltid kjørte sitt barn til trening og konkurranser. Hva? Beklager foresatte, det er faktisk din fordømte plikt å følge opp ditt barn i fritiden. Det ligger i ansvaret for omsorgen for et barn. På samme måte som du tar et ansvar for at barnet ditt lærer å lese har du også et ansvar for at barnet ditt får den aktiviteten det trenger for å mestre sin kropp og etter hvert forberede et arbeidsliv. Det betyr ut av huset og i aktivitet, uansett hva det måtte være. For de minste kan det bety turer ut i natur og nærmiljø, alle våre grunnleggende bevegelser trenes best ute i naturen når du er liten. Fjæra og skogen i seg selv betyr masse utfordringer for de minste. Men de kommer seg ikke ut alene. Tilbake til hverdagshelt-begrepet – Å sørge for forsvarlig skyss på trening for sitt eget barn, slik jeg hørte på radioen er kanskje det minste man kan forlange i et foreldreansvar – det er faktisk en plikt. Det ligger langt fra det jeg definerer som en hverdagshelt. Så er jeg snar med å fortelle at det er slett ikke alle foresatte som evner dette av ulike grunner. Disse foresatte må få hjelp, og får dette i de aller fleste tilfeller. Men for de aller fleste av oss er dette et ansvar vi faktisk tok på oss da vi valgte å få barn. Sikre våre barn en meningsfull fritid, hvor barn får drive med noe de har lyst til og noe alle har behov for, nemlig aktivitet. Vi lever i en tid hvor livsstilsykdommer er i økning, og hvor det er viktigere enn noen gang at vi motiverer neste generasjon å ta vare på kropp og helse. Da er nok mengde aktivitet noe av det viktigste egenbidraget vi alle kan sørge for i våre liv. Vi blir alle våre egne personlige trenere tilslutt, og da er det greit å ha litt utdanning i aktivitet før det fulle ansvaret hviler på deg selv.