Category Archives: Ukategorisert

Hei foresatt, det er din fordømte plikt!

By | Ukategorisert | No Comments

Akkurat i dag vil jeg både berømme og provosere. Hadde i helga barneidrettskurs i Svolvær med 12 engasjerte voksne. Alle på kurs fordi de vil delta og tilrettelegge for idrettsskole for sine og andres barn. FOR et engasjement og en lærevillig gjeng – med smil og humør var dette noe de ville få til. Jeg er ikke i tvil, alle forutsetninger til stede for at det blir en alvorlig bra idrettsskole i Svolvær.

Slike møter med lokalidretten gir meg fortsatt sterk tro på at uansett hvor du bor i landet er sjansen stor for at vil du oppleve et aktivt og levende idrettstilbud. Voksne som er opptatt av gode oppvekstvillkår til barna, og som har innsett at dette er både menneskedrevet og en av våre viktigste verdier i vårt samfunn. Det er dessverre noe som både bekymrer og provoserer meg på samme tid. Flere og flere foresatte velger å bli sittende på gjerdet, eller benken eller tribunen om du vil. Passivt observerende til hvilke tilbud deres barn kan få delta på, og mer eller mindre likegyldige til den innsats andre faktisk legger ned for å opprettholde aktivitetsnivået. Hørte på radio her i forrige uke at en hverdagshelt ble kåret. En pappa som alltid kjørte sitt barn til trening og konkurranser. Hva? Beklager foresatte, det er faktisk din fordømte plikt å følge opp ditt barn i fritiden. Det ligger i ansvaret for omsorgen for et barn. På samme måte som du tar et ansvar for at barnet ditt lærer å lese har du også et ansvar for at barnet ditt får den aktiviteten det trenger for å mestre sin kropp og etter hvert forberede et arbeidsliv. Det betyr ut av huset og i aktivitet, uansett hva det måtte være. For de minste kan det bety turer ut i natur og nærmiljø, alle våre grunnleggende bevegelser trenes best ute i naturen når du er liten. Fjæra og skogen i seg selv betyr masse utfordringer for de minste. Men de kommer seg ikke ut alene. Tilbake til hverdagshelt-begrepet – Å sørge for forsvarlig skyss på trening for sitt eget barn, slik jeg hørte på radioen er kanskje det minste man kan forlange i et foreldreansvar – det er faktisk en plikt. Det ligger langt fra det jeg definerer som en hverdagshelt. Så er jeg snar med å fortelle at det er slett ikke alle foresatte som evner dette av ulike grunner. Disse foresatte må få hjelp, og får dette i de aller fleste tilfeller. Men for de aller fleste av oss er dette et ansvar vi faktisk tok på oss da vi valgte å få barn. Sikre våre barn en meningsfull fritid, hvor barn får drive med noe de har lyst til og noe alle har behov for, nemlig aktivitet. Vi lever i en tid hvor livsstilsykdommer er i økning, og hvor det er viktigere enn noen gang at vi motiverer neste generasjon å ta vare på kropp og helse. Da er nok mengde aktivitet noe av det viktigste egenbidraget vi alle kan sørge for i våre liv. Vi blir alle våre egne personlige trenere tilslutt, og da er det greit å ha litt utdanning i aktivitet før det fulle ansvaret hviler på deg selv.

Vi får det lokalsamfunnet vi fortjener

By | Ukategorisert | No Comments

Et levende og aktivt lokalsamfunn er noe vi alle nyter godt av- uansett hvem du er og hvilken rolle du har. De siste helgene og ukene har det skjedd flere store aktiviteter i Tromsø som by, og i dag leser jeg på nett om det siste, Polaria Music festival. Små og store konserter rundt om i hele byen, boder og stander og et yrende folkeliv i gatene, natt som dag. Folk som er glade og nyter musiske inntrykk og opplevelser, eller er der for å være sosial. I grunnmuren av disse arrangementene, alle de menneskene som skaper, er tekniske arrangører og tilretteleggere for at andre skal kunne delta.
Vi bor alle i et lokalsamfunn. Det være seg en bydel eller en bygd, eller noe midt i mellom. Ofte med en skole eller en butikk som institusjonelle møteplasser. Den viktige hverdagspraten tas her mellom barn, foreldre, naboer og andre.
Hva skaper den meningsfulle fritiden for de som bor her og hvem skaper den egentlig.
I idretten er en ikke kunde, men medlem. En organisasjon bygd på innsats og initiativ fra sin egen medlemsmasse. Idretten oppleves nok noe ulikt for hver enkelt av oss. Det handler bl.a. om prestasjoner, helse, engasjement, samhold og kanskje noe av det aller viktigste – hvilke oppvekstvillkår vi velger å gi vår neste generasjon. For idretten handler det om å skape et fritidstilbud for barn og unge. Fotball, ski eller bordtennistrening, åpen hall eller mer organiserte tilbud. Denne livsviktige fritiden til barna våre, hvor tendensen er slik at flere og flere tilbringer mer tid foran tv, pc og tekniske duppeditter. Sofamusklene styrkes.
Vi ønsker aktive, engasjerte og levende ungdommer som selv tar ansvar for sin hverdag, interesser og til sist sitt eget liv.Unge mennesker som vil. Jeg tror ikke dette initiativet og ansvaret fødes av seg selv, men må læres, oppleves og skapes med hjelp av omgivelsene. Levende omgivelser.
I dette fritidsbildet er selvsagt også musikktilbud og andre frivillige organisasjoner som 4H, speider og kor. Allsidige tilbud og noe for enhver. Det viktigste er at vi stimulerer til et levende lokalsamfunn hvor vi sørger for møteplasser og fritidstilbud for de som bor her. Mangfold avler mangfold, også i form av fritidsaktiviteter. Det har mange bivirkninger som f.eks. engasjement, stolthet, trivsel og kreativitet. Jeg tror dette er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge, og som gir oss det lokalsamfunnet vi fortjener.