Alle innlegg

Idrettsglede er å høre til en plass

Verdien av ditt bidrag

Den gode medspiller må være best innad i laget.

Du kan være inkludert på banen, men samtidig på sidelinja.

Trivselen er selve limet

Voksne må forstå idrettsglede på barns premisser

Også fotballdommerne vokser i den jorda de står i

Kan inkludering i idrett bli stigmatisering i praksis?

Skal vi frata ungdom drømmen om en toppidrettskarriere?

Hva har idretten gitt deg som ikke ble best?

Vi må jakte mer på de sunne ondtene i hverdagen

Idretten må ha et forhold til barnefattigdom

Fotball og hete følelser

En ting må du lære deg...

Misforstått differensiering

Skal vi slåss om tomflaskene?

Båsinndeling og kategorisering til hinder for utvikling

Når vi snakker om slik det skulle vært, ikke slik det faktisk er….

Hei foresatt, det er din fordømte plikt!

Vi får det lokalsamfunnet vi fortjener

Skap historiene

Kvinner på sentral midtbane

Idretten er ikke en sosial arena hvor alt er lov

Når den voksne treneren skjeller ut dommeren på 17 år, med egne spillere som vitner.

Hva er MENING OG MÅÅÅÅL?

Eg kan

Jeg er trener, ikke tjener

Idretten kan være handa du hold i